Inntaksprøve til musikk

Det vil bli gjennomført en "inntaksprøve" for primærsøkere til studieprogrammet Musikk/Dans/Drama. Elevene får tilbud om inntaksprøve på den skolen som de har ført opp som sitt første ønske. Inntaksprøven ved Foss vgs blir avviklet 11. - 12. og 13.mai 2020.

Det blir arrangert kurs i teori / gehør for søkere til VG1 som forberedelse til Inntaksprøven. Dato: Mandag 23.mars kl.16.00-17.30. Alle primærsøkere vil få invitasjon til dette etter søknadsfristen 1. mars.

Last ned informasjon om opptaksprøven her > 
Her er eksempel på noen typer oppgaver ved inntaksprøven >