Inntaksprøve til musikk

 

Ferdighetsprøver 2020

Dato: 11. mai, 12. mai og 13.mai

Det vil bli gjennomført en " ferdighetsprøve" for primærsøkere til studieprogrammet

Musikk/Dans/Drama. Elevene får tilbud om ferdighetsprøve på den skolen som de har ført opp

som sitt første ønske.


Ferdighetsprøvene til Vg1 for skoleåret 2020/2021 blir noe endret på grunn av Koronasituasjonen. Vi vet ikke pr. i dag hvordan situasjonen vil være i mai måned med hensyn til stengte skoler eller ikke. Vi har derfor besluttet å gjennomføre ferdighetsprøvene på følgende måte:


Prøven består av to deler:

1. SPILL – VIDEO

Du spiller inn en video hvor du spiller eller synger et valgfritt stykke på ditt fordypningsinstrument, evt. to korte stykker (total varighet maks. 10 minutter). De som ønsker å prøvespille på to instrumenter må gi beskjed til skolen. Du må da spille inn to ulike videoer, En til hvert instrument. Dersom du ønsker å bruke video fra en tidligere konsert, kan du gjerne det. Opptaket kan ikke være mer enn 6 måneder gammelt.

Vi stiller ingen høye krav til teknisk kvalitet på videoopptaket, men det er lurt å øve seg på dette. Du kan bruke video tatt opp med mobiltelefon. Hvis du har en ekstern mikrofon koblet til mobilen eller PC/MAC kan lydkvaliteten bli bedre, men det er ikke et krav. Spør om hjelp fra musikklæreren din om du er usikker. Ta kontakt med Jan.Granum@ude.Oslo.kommune.no om du ikke har mulighet til å spille inn en video.

2. ENKEL MUNTLIG LYTTETEST OG ELEMENTÆR TEORI PÅ TEAMS.

Vi vil bruke videochatfunksjonen i TEAMS hvor du vil treffe to musikklærere. Her blir gehøret testet ved at du skal gjenta små melodier og rytmer. Alle må også synge en selvvalgt sang uten akkompagnement. Lærerne som hører på deg spør om din musikkbakgrunn, og forteller litt om hvordan det er å gå på musikklinja. Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, pauser, tonearter og taktarter og den har en lyttedel der du blir spurt om å høre forskjell på dur og moll. I tillegg du må orientere deg i enkle notebilder.


Vi vil bruke TEAMS som plattform for gjennomføring av inntaksprøven. Du vil få beskjed i god tid om hvordan du skal laste opp video og hvordan du skal logge deg inn.

De søkerne som ikke har erfaring med TEAMS må ta kontakt Jan.Granum@ude.Oslo.kommune.no så finner vi en annen løsning.

Last ned informasjonen om opptaksprøven her > 

Her er eksempel på noen typer oppgaver du vil få på teori / lyttetest >