Ferdighetsprøve til musikk

https://publicdomainvectors.org/no/gratis-vektorbilder/Noter-vektor-image/8649.html
 

Ferdighetsprøve 2021 - Foss vgs

Det vil bli gjennomført en " ferdighetsprøve" for primærsøkere til studieprogrammet Musikk/Dans/Drama 2021. Elevene får tilbud om ferdighetsprøve på den skolen som de har ført opp

som sitt første ønske.


Prøven består av tre deler:

1. SPILL – VIDEO

Du spiller inn en video hvor du spiller eller synger et valgfritt stykke på ditt fordypningsinstrument, evt. to korte stykker (total varighet maks. 10 minutter). De som ønsker å prøvespille på to instrumenter må gi beskjed til skolen. Du må da spille inn to ulike videoer, En til hvert instrument. Dersom du ønsker å bruke video fra en tidligere konsert, kan du gjerne det. Opptaket kan ikke være mer enn 6 måneder gammelt.

Vi stiller ingen høye krav til teknisk kvalitet på videoopptaket, men det er lurt å øve seg på dette. Du kan bruke video tatt opp med mobiltelefon. Hvis du har en ekstern mikrofon koblet til mobilen eller PC/MAC kan lydkvaliteten bli bedre, men det er ikke et krav. Spør om hjelp fra musikklæreren din om du er usikker. Ta kontakt med jan.granum@ude.oslo.kommune.no om du ikke har mulighet til å spille inn en video.

Du vil få beskjed i god tid om hvordan du skal laste opp video og hvordan du skal logge deg inn. 

Frist for innsending: 25. april 2021


2. DIGITAL TEORI OG HØRELÆRE PRØVE I FORMS.

Det blir gjennomført digital teori og hørelæreprøve i Forms siste uken i april. Her blir gehøret testet ved at du skal gjenta små melodier og rytmer. Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, pauser, tonearter, taktarter og den har en lyttedel der du blir spurt om å høre forskjell på dur og moll og høre forskjell på små og store intervaller. I tillegg må du orientere deg i enkle notebilder. 

Og her ser du et eksempel på hvordan en prøve i musikkteori/hørelære kan se ut: 
Teoridel inntak - eksempel på prøve

3. CHAT MED INSTRUMENTLÆRERE PÅ TEAMS.

Vi vil gjerne ha en samtale med deg på TEAMS, da vil du møte instrumentallærere på ditt instrument til en pratslik at vi blir bedre kjent med deg. Lærerne du møter er nysgjerrige
på din musikkbakgrunn, og de vil fortelle litt om hvordan det er å gå på musikklinja. 

Denne samtalen vil du bli invitert til i perioden 3.-5. mai 2021.

De søkerne som ikke har erfaring med TEAMS må ta kontakt med jan.granum@ude.oslo.kommune.no så finner vi en annen løsning.

 

Velkommen som søker på Musikklinja på Foss vgs!