Hovedseksjon

Ferdighetsprøve til musikk

Foss vgs
 

Elevene får tilbud om ferdighetsprøve på den skolen som de har ført opp som sitt første ønske. Du vil motta en epost i uke 15 hvor du vil få dato og tidspunkt for oppmøte til ferdighetsprøven.

 

Ferdighetsprøven vil foregå 7.- 8. mai 2024. I tillegg vil vi invitere til kurs i musikkteori og hørelære for primærsøkere som forberedelse til ferdighetsprøven teori/gehør.
Kurset foregår mandag 8.april kl.1530-1700 på Ninas sal - 4 etg - Øvre Foss. (Steenstrups gate 20).


Prøven består av to deler:

 

1. SPILL

Du får invitasjon til skolen hvor du vil møte instrumentallærere som du skal spille for og ha en samtale med. Samtalen handler om å bli litt kjent med deg, og om din motivasjon for å søke musikklinjen. Lærerne du møter er nysgjerrige på din musikkbakgrunn, og de vil fortelle litt om hvordan det er å gå på musikklinja. 

Du spiller eller synger et valgfritt stykke på ditt fordypningsinstrument, evt. to korte stykker (total varighet maks. 10 minutter). De som ønsker å prøvespille på to instrumenter må gi beskjed til skolen. Du kan da spille for to ulike juryer, for eksempel for trommerlærere og sanglærere.


2. TEORI OG HØRELÆRE PRØVE

Du skal også ha en teori og hørelæreprøve på skolen sammen med andre søkere. Her blir gehøret testet ved at du skal gjenta små melodier og rytmer. Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, pauser, tonearter, taktarter og den har en lyttedel der du blir spurt om å høre forskjell på dur og moll og høre forskjell på små og store intervaller. I tillegg må du orientere deg i enkle notebilder. 

Og her ser du et eksempel på hvordan en prøve i musikkteori/hørelære kan se ut: 
Teoridel inntak - eksempel på prøve 

 

For de søkerne som ikke kan møte fysisk til ferdighetsprøve, for eksempel på grunn av påvist covid, vil få utsatt ferdighetsprøven. Vi kan også arrangere en digital ferdighetsprøve og samtale på Teams om det blir nødvendig.

Ta kontakt med avdelinsgleder i musikk om du har spørsmål: jan.granum@osloskolen.no

 

 

Velkommen som søker på

Musikklinja på Foss vgs!