Hovedseksjon

Program for musikk

Trommiser

Alle elever som fullfører og består musikklinja, oppnår generell studiekompetanse. Skolen hjelper deg samtidig til en fagkombinasjon som kvalifiserer deg til det du vil studere etter videregående skole. Det betyr at du som musikkelev kan oppnå spesiell studiekompetanse om du ønsker det.

Enetimer

På musikklinja får du enetimer i hovedinstrument og bi-instrument hver uke. I vg1 har du et hovedinstrument og to biinstrumenter. I vg2 har du hovedinstrument og et biinstrument i tillegg til et besifringsinstrument. I vg3 fokuserer du på ditt hovedinstrument.

På Foss undervises det i dag på disse instrumentene:

 • klassisk gitar - el. gitar
 • elbass - kontrabass
 • laptop
 • klassisk slagverk - melodisk slagverk - trommesett
 • jazzpiano - piano orgel - keyboard
 • trekkspill
 • fiolin - bratsj - cello
 • trompet - trombone - tuba - euphonium - klarinett - saksofon - obo - fløyte - blokkfløyte - fagott
 • sang

Ensemble

Alle musikkelevene deltar også i ulike samspillgrupper. På Foss har vi følgende ensemblegrupper som har undervisning hver uke: 

 • Storband
 • Kammerkor
 • Gitarensemble
 • Treblåseensemble
 • Kammerorkester
 • Messingensemble
 • Klaverensemble/kammermusikk
 • 14 ulike band innenfor ulike sjangre som jazz/funk/pop/rock/folk

I tillegg har musikkelevene felleskor hver uke i vg2 og vg3.

Konserter

Det å være med på konserter er en del av det å gå på musikklinja, og i løpet av et skoleår er det interne lunsjkonserter, store og små eksterne konserter enten på skolen eller i lokaler som kirker, Sentralen eller andre lokaler som egner seg. Hvert skoleår har vi i tillegg prosjektuker hvor vi gjennomfører større konserter på tvers av faste ensembler.

Her får du et inntrykk av konsertvirksomheten:

Programfag vg1:

I tillegg til instrumentfag får du undervisning i et fag som heter Lytting, hvor du lærer grunnleggende musikkteori og hørelære. 
Se læreplan i lytting

Musikk-Dans-Drama er et fag hvor det handler om å forme og forstå tverrkunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utvikler egne uttrykk gjennom å utforske, utøve og formidle scenekunst. Elevene arbeider hver uke både med musikalske prosesser, dramaøvelser og ulike tilnærminger til dansefaget.
Se læreplan i musikk, dans og drama

Programfag vg2:

Musikk i perspektiv er et fag hvor man går i dybden på musikkhistorisk analyse og hvor du vil bli godt kjent med ulike perioder og sentrale komponister/verk i musikkhistorien. Du lærer mye om musikalsk form, analyse og sjangere satt i historisk kontekst.
Se kompetansemål etter musikk i perspektiv 1

Ergonomi og bevegelse er faget hvor du har en del ballspill og typiske gymaktiviteter. I tillegg er ulike danseteknikker en del av faget sammen med fokus på arbeidsfysiologi knyttet til hovedinstrumentet ditt.
Se kompetansemål etter ergonomi og bevegelse 1

Programfag vg3:

Instruksjon og ledelse er et fag hvor du lærer å dirigere, både kor og mindre ensembler. Elevene lærer å arrangere musikk for en gitt besetning, bruke opptaksutstyr i lydstudio og gjennomføre en konsertproduksjon fra idé til konsert.
Se læreplan i instruksjon og ledelse

Musikk i perspektiv 2 er en fortsettelse av Musikk i perspektiv 1. Musikalsk analyse er et sentralt punkt, og med fokus på musikk skrevet fra år 1900 frem til i dag. I løpet av året skriver elevene en fordypningsoppgave innenfor et selvvalgt tema.
Se kompetansemål etter musikk i perspektiv 2

Ergonomi og bevegelse 2 er en videreføring av ergonomi og bevegelse 1 i vg2. 
Se kompetansemål etter ergonomi og bevegelse 2

Undervisning og læring er fellesskap, og vi gir deg faglige utfordringer og resultater i et trygt miljø. Skolen vektlegger skriftlige, muntlige og musikalske ferdigheter. Dette gir deg et godt utgangspunkt for videre studier. Vi har meget gode eksamensresultater både skriftlig, muntlig og i musikkfagene. 

Valg av programfag

I vg2 og vg3 velger du et programfag. Mange musikkelever velger da Musikk fordypning 1 og 2. Les mer om musikk fordypning 1 (pdf).

Foss vgs
Foss vgs