Program for musikk

Trommiser

Foss videregående skole tilbyr program for musikk, dans og drama med fordypning i musikk. Som musikkelev kan du velge fag fra flere programområder, eller fordype deg innen musikkfagene. Alle elever som fullfører og består musikklinja, oppnår generell studiekompetanse. Skolen hjelper deg samtidig til en fagkombinasjon som kvalifiserer deg til det du vil studere etter videregående skole.

På musikklinja får du enetimer i hovedinstrument og bi-instrument. Du deltar også i ulike samspillgrupper og bidrar på både store og små konserter.

Undervisning og læring er fellesskap, og vi gir deg faglige utfordringer og resultater i et trygt miljø. Skolen vektlegger skriftlige, muntlige og musikalske ferdigheter. Dette gir deg et godt utgangspunkt for videre studier. Vi har meget gode eksamensresultater både skriftlig, muntlig og i musikkfagene.

"Det beste med å gå på Foss er det unike samholdet vi fikk gjennom felles interesser og gode opplevelser. Foss har et sterkt faglig miljø med gode lærere og et godt fagtilbud. Det betydde mye for meg at jeg fikk mulighet til å kombinere musikklinja med realfag." Maren Haukaas Myhre, avgangselev musikk 2015. Nå studerer Maren medisin ved universitetet i Bergen.

Mer informasjon om fagtilbudet på program for musikk finner du under overskriften "Om fagtilbudet".