Hovedseksjon

Stipend og lån fra Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning gir stipend og lån for elever. 

Du må ha studieplass før du søker. Det er samme frister for alle stipendene.

Søknadsfrister 2023-24: 

  • 15. november 2023 hvis du søker om stipend og lån for hele året eller bare høstsemesteret 2023
  • 15. mars 2024 hvis du søker om stipend og lån for vårsemesteret 2024

Når det foreligger svar på søknaden din fra Lånekassen, blir dette slått opp på oppslagstavlen på kontoret. Tildelingsbrev får du utdelt på kontoret når du viser legitimasjon.

Utstyrsstipend
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til et utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Dersom du allerede har fått stipend, behøver du ikke å søke på nytt. En søker har rett til et stipend per studieår til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Det er én felles søknad for stipend og lån som du finner ved å gå inn her: Søknad om stipend og lån til videregående opplæring med ungdomsrett

I studieåret 2023-2024 gir en søknad rett til følgende stipend:

  • Program for studiespesialisering: 1196 kroner
  • Program for musikk, dans og drama: 4925 kroner