Hovedseksjon

Elevrådet

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

 

Elevrådet 2023-24

Medlemmene i styret er:

Fra venstre på hovedbildet:

Sunniva (Komitékontakt)

Arthur (Økonomiansvarlig)

Hulda (Elevlagskontakt)

Mads (PR-ansvarlig)

Kristoffer (Nestleder)

Thomas (Elevrådsleder)

Ludvig (Sosialkontakt)

Ronja (EO-kontakt)

Athena (Sekretær)

Yulduz (OD-ansvarlig) var fraværende da bildet ble tatt.

For å nå elevrådet ta kontakt med elevrådsleder Thomas Furuseth Thoresen på telefon: 47816190 eller e-post: ththa013@osloskolen.no

 

Om elevrådet på Foss vgs

Elevrådet på Foss videregående skole har aktive medlemmer som samarbeider om å representere elevenes stemme på skolen. Elevrådet består av en representant og en vara per klasse og et styre. Tillitselevene blir valgt noen uker ut i skolestart, deler av styret blir valgt på årsmøtet i vår, og resten av styret på høstmøtet. Skoleåret 2023-24 består elevrådet av totalt 69 elever. 11 av disse sitter i styret.

Møter holdes med et par ukers mellomrom i Auditoriet på Nedre, mens styret møtes ca. annenhver uke rundt Eikebordet på Øvre.

 

Elevrådet er ansvarlig for:

Opprettholdelse av et godt sosialt miljø

Opprettholdelse av sosiale arrangement

Pepperkakeutdeling og juledekorasjon

Valentines

Ball

Russefeiring på Foss

Utgi informasjon om viktige elevundersøkelser

Innspill av endringer i skolens årsplan og vurderingssituasjoner fra elevenes perspektiv

Kontakt mellom ledelsen og elevene

Elevrådet

Alle skoler skal ha elevråd. Elevrådet representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.