Smittevern - koronavirus

Helsedirektoratet.no

Veileder om smittevern under koronautbruddet:
Utdanningsdirektoratet sin smittevernveilder for videregående skole

Oslo kommune sin informasjonsside om testing og prøvesvar dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus:
Testing og prøvesvar

Utdanningsdirektoratet sin informasjonsside om koronatiltak i skolen:
Informasjon om koronatiltak i skolen

Informasjon om massetesting på videregående:
Massetesting på videregående

Koronavaksine - Oslo kommune
Koronavaksine 

Skolehelsetjenesten

Du kan også henvende deg til skolehelsetjenesten på Foss for spørsmål om smittevern.

Skolehelsetjenesten på Foss