Hovedseksjon

Smittevern - koronavirus

Illustrasjon

Nasjonale råd og anbefalinger gjeldende f.o.m. 12. februar 2022

Regjeringen.no - koronasituasjonen

Her er de viktigste endringene

 • Krav og anbefaling om å holde én meters avstand oppheves.
 • Krav om bruk av munnbind oppheves.
 • Møter, samlinger og arrangementer kan arrangeres som normalt, uten spesielle regler.
 • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg. Dette gjelder også voksne i voksenopplæringen.
 • Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.
 • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn.
 • Skoleelever trenger ikke være hjemme i fire døgn, men anbefales å holde seg hjemme når de er syke, som ved andre sykdommer. De kan gå på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer.
 • Trafikklysmodellen og forskriften om smittevernforsvarlig drift i skoler utgår. Regjeringen åpner for at kommuner kan bruke trafikklysmodellen hvis den lokale smittesituasjonen krever det.
 • De aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå på skole som normalt. For noen spesialskoler/-klasser kan det være behov for tilpassede smittevernråd. Da bør skolene involvere skolehelsetjenesten, fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten for råd tilpasset sine elever. 

  Skolen deler ut selvtester til elever og ansatte ved behov.

 

Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen med alle endringene.

Her finner du pressemeldingen om skole og barnehage.
Informasjon om en mer normal skolehverdag fra Udir

FHI har samlet helsefaglige råd som gjelder for skole.

Skolehelsetjenesten

Du kan også henvende deg til skolehelsetjenesten på Foss for spørsmål om smittevern.

Skolehelsetjenesten på Foss