Smittevern - koronavirus

Helsedirektoratet.no

Informasjon om nye regler for karantene, isolasjon og selvtesting (gjeldende f.o.m. 24.09.2021):
Karantene og isolasjon - korona

Oslo kommune sin informasjonsside om testing og prøvesvar dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus:
Testing og prøvesvar

Koronavaksine - Oslo kommune
Koronavaksine 

Skolehelsetjenesten

Du kan også henvende deg til skolehelsetjenesten på Foss for spørsmål om smittevern.

Skolehelsetjenesten på Foss