Hovedseksjon

Smittevern - koronavirus

Illustrasjon

Skolen forholder seg til nasjonale råd og anbefalinger. Regjeringen.no

 

 

Skolehelsetjenesten

Du kan også henvende deg til skolehelsetjenesten på Foss for spørsmål om smittevern.

Skolehelsetjenesten på Foss