Hovedseksjon

Program for ST

Som elev kan du velge blant en rekke fag fra flere programområder. Skolen hjelper deg til en fagkombinasjon som kvalifiserer deg til det du vil studere etter videregående skole.

Både realfag, samfunnsfag og språkfag tilbys til høyeste nivå. Undervisning og læring er fellesskap, og vi gir deg faglige utfordringer og resultater i et trygt miljø. Skolen vektlegger skriftlige og muntlige ferdigheter. Dette gir deg et godt utgangspunkt for videre studier. Vi har meget gode eksamensresultater både skriftlig og muntlig.

Mer informasjon om fagtilbudet på studiespesialisering finner du her:
Om fagtilbudet

Rådgiverne på Foss

Ta gjerne kontakt med skolens rådgivere for spørsmål om studiespesialisering.

Rådgiverne på Foss