Program for studiespesialisering

På labben

Som elev kan du velge blant en rekke fag fra flere programområder. Skolen hjelper deg til en fagkombinasjon som kvalifiserer deg til det du vil studere etter videregående skole. Både realfag, samfunnsfag og språkfag tilbys til høyeste nivå. Undervisning og læring er fellesskap, og vi gir deg faglige utfordringer og resultater i et trygt miljø. Skolen vektlegger skriftlige og muntlige ferdigheter. Dette gir deg et godt utgangspunkt for videre studier. Vi har meget gode eksamensresultater både skriftlig og muntlig.

"Elevene er engasjerte og dyktige, med drivkraft til å sette opp Oslos beste revy. Jeg hadde veldig dyktige lærere som har gitt meg et svært godt utgangspunkt for en teoretisk krevende utdanning. Og så er beliggenheten øverst på Grünerløkka perfekt." Andreas Svela, avgangselev studiespesialisering 2013. Nå studerer Andreas til sivilingeniør ved NTNU i Trondheim.

Mer informasjon om fagtilbudet på studiespesialisering finner du under overskriften "Om fagtilbudet".