Hovedseksjon

Vitnemål

Vitnemål
Vitnemål gis som dokumentasjon på fullført og bestått 3-årig opplæringsløp. Noen fag er avsluttende for hvert år (for eksempel engelsk Vg1), og karakteren i disse fagene føres på vitnemålet eleven får etter tre år på skolen. Andre fag går over to, eventuelt tre år, og den avsluttende karakteren føres opp på vitnemålet (for eksempel norsk).

Kompetansebevis kan gis som dokumentasjon på fag som er bestått.

Vitnemål på program for studiespesialisering og program for musikk, dans og drama gir generell studiekompetanse.

Viktige bestemmelser om oppflytting og vitnemål
Alle elever i videregående skole må hvert år innen 1. mars søke om skoleplass for kommende skoleår. Inntaket avgjøres av Utdanningsetaten i Oslo. Du får svar på søknaden ca. 10. juli hvert år, og må svare på om du tar i mot skoleplassen eller ikke.

Vilkår for bestått kurs
Vilkår for bestått kurs er karakteren 2 eller bedre i alle fag, men med dette unntaket: I fag hvor man kommer opp til eksamen, er faget bestått hvis karakteren til eksamen er 2 eller bedre, selv om standpunktkarakteren er 1.

Stryk i flere enn to fag fører normalt til at skoleåret må tas om igjen.

Behov for nytt/forbedret eller engelsk vitnemål?
Har du tatt opp fag som privatist og vil ha dem påført på vitnemålet ditt? Eller har du behov for en engelsk oversettelse av ditt eksisterende vitnemål?

Behandlingstiden er ca. 1 uke fra vi mottar din henvendelse.

Send en skriftlig forespørsel til skolens e-post mottak, 
postmottak@ude.oslo.kommune.no, spesifiser i emnefeltet at henvendelsen gjelder Foss videregående skole, og svar på følgende spørsmål:

 

Vi trenger ditt fulle navn (slik det er registrert i Folkeregisteret)

  1. Hvilket år gikk du ut av Foss vgs?
  2. Har du tatt opp fag som privatist etter at du gikk ut fra Foss vgs og som du vil ha med på et nytt vitnemål? Skriv hvilke fag du har tatt opp, hvilke fag du vil erstatte og eventuelt hvilke fag du vil ta vekk fra vitnemål.
  3. Dokumentasjon på eventuelle privatisteksamener tatt utenfor Oslo. Merk at eneste godtatte dokumentasjon er kompetansebevis. Utskrift fra Privatistweb godtas ikke. Kopi skal være attestert.
  4. Når vi har dette så kan vi behandle din forespørsel.

Vitnemål må hentes fysisk i resepsjonen på skolen. Dokumentet anses som verdidokument og sendes derfor ikke pr. post.