Hovedseksjon

Vitnemål

Behov for nytt/forbedret/kopi eller engelsk vitnemål?
Har du tatt opp fag som privatist og vil ha dem påført på vitnemålet ditt? Eller har du behov for en engelsk oversettelse av ditt eksisterende vitnemål?

Behandlingstiden er ca. 1 uke fra vi mottar din henvendelse.

Send en skriftlig forespørsel til skolens e-post mottak, 
postmottak.foss.vgs@osloskolen.no, spesifiser i emnefeltet at henvendelsen gjelder Foss videregående skole, og svar på følgende spørsmål:

Vi trenger ditt fulle navn (slik det er registrert i Folkeregisteret)

  1. Hvilket år gikk du ut av Foss vgs?
  2. Har du tatt opp fag som privatist etter at du gikk ut fra Foss vgs og som du vil ha med på et nytt vitnemål? Skriv hvilke fag du har tatt opp, hvilke fag du vil erstatte og eventuelt hvilke fag du vil ta vekk fra vitnemål.
  3. Når vi har dette så kan vi behandle din forespørsel.

Vitnemål må hentes fysisk i resepsjonen på skolen. Dokumentet anses som verdidokument og sendes derfor ikke pr. post.

 

NB! Skolen har sommerlukket f.o.m. 01. juli - t.o.m. 26. juli 2024.

Spørsmål om vitnemål i denne perioden rettes hit:

Til elever som har spørsmål om vitnemål i sommerferien 2024