Hovedseksjon

Utvekslingsår - England, VG2

York

Rådgiver Anne-Katrine Redse Bratfos er kontaktperson fra Foss vgs:
anne-katrine.bratfos@osloskolen.no

 

Welcome

As an international student at York College, you can be sure of a warm welcome both at the college and in the city.

York College has a worldwide reputation as an educational provider:

  • York College has students from 80 countries across the world
  • We have students from locations as diverse as Afghanistan to Zanzibar
  • We provide support for a host of differing faiths and religions

We pride ourselves on providing a truly international post-16 experience to meet the demands of a global economy.

Clearly, York College has extensive experience of working with overseas students. We welcome applications to all of our full-time further and higher education courses, as well as those programmes that are specifically designed for international students.

We are proud of our international students’ achievements and appreciate the different cultural perspectives and knowledge that they offer to our local students.

The International Team

The York College International Team acts as a contact point for overseas students at all stages. We will be happy to answer any questions you may have about the programmes, admissions, the college or the city of York.

Intervju for Fosselever som ønsker å ta vg2 i York, England

De elevene som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, må gjennom en intervjuprosess. Dette intervjuet har som mål å finne ut mer om hvem du er, hvorfor du ønsker å ta et år i utlandet og dine engelskferdigheter. Gjennom intervjuet vil du få informasjon om opplegget og du vil også finne ut om dette er noe for deg.

På intervjuet vil det være en representant fra Akademiet Utveksling og en representant fra Foss videregående skole. Disse vil gjøre en vurdering om du kommer med eller ikke på dette utenlandstilbudet.

Vurderingskriterier vil være:

  • -Karakterer fra vg1 (helst snitt på 4 eller bedre)
  • -Orden og atferdsskarakterer (god)
  • -Engelskkarakter (helst 4 eller bedre)
  • Modningsnivå (evnen til å uttrykke seg, selvstendighet og bevissthet om hvorfor du vil ta Vg2 i utlandet)

Dersom du kommer videre etter intervjuet, vil du sammen med foresatte innkalles til en samtale der all informasjon om opplegget og prosessen videre presenteres.

Det vil være rundt 10-12 elevplasser totalt på dette opplegget. 

PP-presentasjoner om Vg2 utland