Hovedseksjon

IKT-avdelingen

Driftsleder IKT
Driftsleder IKT
Thomas Andresen
thomas.andresen@osloskolen.no

 

IKT-lærling
Daniel Mydland Nilsen
daniel.m.nilsen@osloskolen.no

 

IKT-lærling
Herman Hasdahl-Solvang
herman.hasdahl-solvang@osloskolen.no

Avtale for lån av IKT-utstyr og lærebøker2023-24