Hovedseksjon

IKT-avdelingen

Driftsleder IKT
Driftsleder IKT
Thomas Andresen
thomas.andresen@osloskolen.no

 

IKT lærling
Marcus Rydmark Arntzen
marcus0610@osloskolen.no

 

IKT lærling
Fredrik Berntzen
fredrik.berntzen1@osloskolen.no

 

Avtale for lån av IKT-utstyr og skolebøker 2022-23