Hovedseksjon

Vår profil

Foss videregående skole

Vår profil

Foss videregående skole tilbyr utdanning innen programmene studiespesialisering og musikk, dans og drama, med fordypning innen musikk. Skolen har i dag seks paralleller på program for studiespesialisering og to paralleller innen musikk.

Foss består av to skolebygninger - plassert på Øvre og Nedre Foss. Øvre Foss ligger øverst på Grünerløkka, en levende og fargerik bydel i Oslo. Skolen er sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon med buss og trikk. Nedre Foss ligger midt mellom Vulkan mathall og Kuba parken. Foss er en voksende videregående skole med mer enn 700 elevplasser og 100 ansatte.

Skolens profil

Undervisning og læring er fellesskap, og på Foss møter elevene sammen faglige utfordringer. Elevene på Foss oppnår derfor gode standpunkt- og eksamensresultater. I mange år har elevene våre vært blant de beste i landet innen realfag, fremmedspråk, musikk og samfunnsfag. Elevene våre hevder seg godt i en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser, både innen realfag, musikk, historie og filosofi og entreprenørskap og bedriftsutvikling.

For skolen er det viktig å tilby elevene mange muligheter til faglig fordypning. Foss-elever kan for eksempel fordype seg parallelt i realfag og fremmedspråk om de ønsker det.  Selv elever på program for musikk kan velge en fagkombinasjon som kvalifiserer elevene som søkere til medisin- eller ingeniørstudiet. Alle våre programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og musikk tilbys til høyeste nivå.

Skolens visjon

Kom som du er, bli den du vil.
Trivsel skaper de beste betingelsene for læring. Gjennom vennlighet og varme legger lærere og elever sammen grunnlaget for læringsarbeidet. Forståelse, åpenhet og refleksjon utvikles gjennom engasjement og samarbeid. Skolen har et mangfoldig, humørfylt og aktivt elevmiljø der skolens revy samler elevene på tvers av trinn og studieprogram.

Åpen dag på Foss

Ved aller første øyekast

Melodien stiger sakte

Kan skolen virke tom

Fra vår kjære mursteinskloss

Er det bare trapper?

Den hvisker deg i øret:

Bare kalde klasserom?

Du er velkommen her hos oss

 

 

Men prøv å glemme at alt her inne

Selv om doen er i kjelleren

Kanskje sitter litt på skrå

Og veien opp igjen er bratt

Ignorer at malingen flasser av

Gardinene er glorete

Og at veggene er grå

Kantinebygget forlatt

 

 

For hvis du lukker øya

Skjuler skolebygget noe

Vil skolens akustikk

Som bare Fosselever vet

Sørge for at du kan høre

De tomme trappene og gangene

Vidunderlig musikk

Er fylt med kjærlighet

 

 

Er det valthorn eller cello?

 

Piano eller sang?

 

Nei, dette låter ulikt

 

Fra instrumenters vante klang

 

av Johanne Rognerud Bøe (klasse 2STB, 2020/2021)