Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret godkjenner skolens budsjett, strategisk plan og årsregnskapet.

Driftsstyret kan uttale seg om viktige styringsdokumenter ved skolen.

Driftsstyrene i videregående skole har følgende sammensetning:

to ansatte
to elever
tre eksterne
 

Driftsstyret

  • Det skal være driftsstyrer ved alle videregående skoler.

  • Et driftsstyre består av representanter for elevene, representanter for skolen og politiske representanter.