Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret godkjenner skolens budsjett, strategisk plan og årsregnskapet.

Driftsstyret kan uttale seg om viktige styringsdokumenter ved skolen.

Driftsstyrene i videregående skole har følgende sammensetning:

to ansatte
to elever
tre eksterne

Rektor Elisabeth Ringdal er driftsstyrets sekretær og kan kontaktes ved behov om informasjon om arbeidet.

Driftsstyrets møter skoleåret 23/24 er følgende datoer: 18. september, 27. november, 15. januar, 4. mars og 3. juni. Driftsstyret møter er åpne.

 


 

Driftsstyret

  • Det skal være driftsstyrer ved alle videregående skoler.

  • Et driftsstyre består av representanter for elevene, representanter for skolen og politiske representanter.