Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Ledelse
Britt Korsbø
Avdelingsleder realfag Brith Korsbø
Tlf: 90632766
Tlf: 90632766
Vandad Darakhshanfar
Studieleder og avdelingsleder norsk og samfunnsfag Vandad Darakhshanfar
Tlf: 98461220
Tlf: 98461220
Simen Braathen
Avdelingsleder fremmedspråk Simen Braaten
Tlf: 93046993
Tlf: 93046993
Camilla
Avdelingsleder musikk Camilla Ediassen
Tlf: 91788161
Tlf: 91788161
Jan Granum
Avdelingsleder musikk Jan Granum
Tlf: 95920690
Tlf: 95920690
Ansatte
Gunhild Jørem
Rådgiver (hovedansvaret for VG1 skoleåret 2023-24) Gunhild Jørem
Tlf: 47654478
Tlf: 47654478
Dalene, Siri Willumsen
Rådgiver (hovedansvaret for VG2 skoleåret 2023-24) Siri Willumsen Dalene
Tlf: 92432949
Tlf: 92432949
Anne-Katrine R. Bratfos
Rådgiver (hovedansvaret for VG3 skoleåret 2023-24) Anne-Katrine Redse Bratfos
Tlf: 92436053
Tlf: 92436053
Fagkonsulent økonomi Tharany Satheeskumar
Tlf: 95021504
Tlf: 95021504
Thomas Andersen
Driftsleder IKT Thomas Andresen
Bibliotekar
Bibliotekar Desiree Fidan
Tlf: 40417067
Tlf: 40417067
Ansatt
Driftsleder, Øvre Foss Claudio Rojas Varas
Tlf: 45652547
Tlf: 45652547
Driftsleder, Nedre Foss Gert Omar Stefan Almgren
Tlf: 47355011
Tlf: 47355011
Skolevaktmester Torgrim Kalager