Ledelse og administrasjon

Ledelse
Fungerende rektor i perioden 01.02.2021 - 01.08.2021 Jan Ljøner
Elisabeth Ringdal
Assisterende rektor/avdelingsleder norsk og samfunnsfag Elisabeth Ringdal
Vandad Darakhshanfar
Avdelingsleder fremmedspråk og samfunnsfag/studieleder Vandad Darakhshanfar
Camilla
Avdelingsleder musikk Camilla Ediassen
Jan Granum
Avdelingsleder musikk Jan Granum
Britt Korsbø
Avdelingsleder realfag Brith Korsbø
Ansatte
Gunhild Jørem
Rådgiver (hovedansvaret for VG1 skoleåret 2020-21) Gunhild Jørem
Dalene, Siri Willumsen
Rådgiver (hovedansvaret for VG2 skoleåret 2020-21) Siri Willumsen Dalene
Anne-Katrine R. Bratfos
Rådgiver (hovedansvaret for VG3 skoleåret 2020-21) Anne-Katrine R. Bratfos
Fagkonsulent Britt Halvorsen
Fagkonsulent økonomi Tharany Satheeskumar
Thomas Andersen
Driftsleder IKT Thomas Andresen
Bibliotekar
Bibliotekar Desiree Fidan