Ledelse og administrasjon

Ledelse
Britt Korsbø
Fungerende assisterende rektor Brith Korsbø
Vandad Darakhshanfar
Avdelingsleder norsk og samfunnsfag Vandad Darakhshanfar
Simen Braathen
Avdelingsleder fremmedspråk Simen Braaten
Camilla
Avdelingsleder musikk Camilla Ediassen
Jan Granum
Avdelingsleder musikk Jan Granum
Ansatte
Anne-Katrine R. Bratfos
Rådgiver (hovedansvaret for VG1 skoleåret 2021-22) Anne-Katrine Redse Bratfos
Gunhild Jørem
Rådgiver (hovedansvaret for VG2 skoleåret 2021-22) Gunhild Jørem
Dalene, Siri Willumsen
Rådgiver (hovedansvaret for VG3 skoleåret 2021-22) Siri Willumsen Dalene
Fagkonsulent Britt Halvorsen
Fagkonsulent økonomi Tharany Satheeskumar
Thomas Andersen
Driftsleder IKT Thomas Andresen
IKT lærling Fredrik Berntzen
Bibliotekar
Bibliotekar Desiree Fidan