Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Ledelse
Britt Korsbø
Avdelingsleder realfag Brith Korsbø
Vandad Darakhshanfar
Avdelingsleder norsk og samfunnsfag Vandad Darakhshanfar
Simen Braathen
Avdelingsleder fremmedspråk Simen Braaten
Camilla
Avdelingsleder musikk Camilla Ediassen
Jan Granum
Avdelingsleder musikk Jan Granum
Ansatte
Dalene, Siri Willumsen
Rådgiver (hovedansvaret for VG1 skoleåret 2022-23) Siri Willumsen Dalene
Anne-Katrine R. Bratfos
Rådgiver (hovedansvaret for VG2 skoleåret 2022-23) Anne-Katrine Redse Bratfos
Gunhild Jørem
Rådgiver (hovedansvaret for VG3 skoleåret 2022-23) Gunhild Jørem
Fagkonsulent Britt Halvorsen
Fagkonsulent økonomi Tharany Satheeskumar
Thomas Andersen
Driftsleder IKT Thomas Andresen
IKT lærling Fredrik Berntzen
Bibliotekar
Bibliotekar Desiree Fidan
Ansatt
Driftsleder, Øvre Foss Claudio Rojas Varas
Driftsleder, Nedre Foss Gert Omar Stefan Almgren
Skolevaktmester Torgrim Kalager
Skolevaktmester Bjørn Arnesen Avlesen