Hovedseksjon

Forsert løp

Foss videregående skole

Hva er forsert løp?

Som ungdomsskoleelev kan du ta fag på videregående. Foss vgs tilbyr elever fra Fagerborg, Nordberg, Sagene, Bjølsen, Frydenberg, Sofienberg, Engebråten, Nordpolen og Morellbakken skole å ta matematikk 1T eller engelsk Vg1.

 

Hvem passer forsert løp for?

Tilbudet er for deg som ønsker større utfordringer i matematikk og engelsk. Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert og ha høy faglig interesse.

 

Hvordan foregår undervisningen?

Tilbudet får du gjennom faglærer/rådgiver ved din ungdomsskole. Det er undervisning to økter per uke (i egne grupper med fast lærer).

  • Tirsdager: kl. 14.00-16.00
  • Onsdager: kl. 14.00-16.00

Første undervisningsdag:

Tirsdag 30. august, oppmøte inngang B kl. 14.00. Faglærer vil komme og ta deg i mot.

 

Hvilke muligheter gir forseringen?

Du kan fortsette forseringen i Vg1 ved å ta matematikk R1 og internasjonal engelsk. Deretter kan du forsere videre i Vg2. Samtidig vil du allerede som ungdomsskoleelev få kjennskap til hvordan det er å være elev på videregående.

 

Foss vgs har gode tradisjoner for forsert løp.

Mange elever har fullført og bestått med gode faglige resultater. Vi har verdifull innsikt i hva det vil innebære å forsere, og vi har dyktige og erfarne lærere som legger opp gode løp for elevene.

 

Det ble holdt et digitalt orienteringsmøte for elever, foresatte og representanter fra ungdomsskolene om forsert løp i matematikk og engelsk torsdag 9. juni - klikk på lenken for å se presentasjonen fra møtet.

Presentasjon fra orienteringsmøte om forsert løp for ungdomsskoleelever