Forsert løp i engelsk og matematikk

Som ungdomsskoleelev kan du ta fag på videregående. Foss vgs. tilbyr elever fra Fagerborg,Nordberg, Sagene, Bjølsen, Frydenberg, Sofienberg, Engebråten, Nordpolen og Morellbakkenskole å ta matematikk 1T eller engelsk Vg1.

Informasjon om forsert løp i engelsk og matematikk  >