Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med miljøet.

Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

Skolemiljøutvalg (SMU)

  • Ved hver videregående skole skal det være et skolemiljøutvalg.

  • I skolemiljøutvalget skal elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representerte.

  • Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de ansatte og elevene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.