Vær raus!

Psykisk Helse

Alle har en psykisk helse. Foss videregående skole markerte Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober med kakao, lek og hyggelig samvær i skolegården. Årets motto for Verdensdagen er "Vær raus." Elevene fylte derfor skoleplassen og skolebygningen med sine egne ord om raushet.