Stor stemning på åpen skole

Faddere

Over tusen gjester fikk oppleve en skole fylt av ivrige og stolte elever med faglig engasjement og musikalsk spilleglede. Vi gleder oss til å ta imot 03-generasjonen som elever til høsten. Dersom du vil besøke skole eller ha mer informasjon, kan du kontakte rådgiver Anne-Katrine Redse Bratfos anne-k0305@osloskolen.no eller studieleder Vandad Darakhshanfar Vandad.Darakhshanfar@ude.oslo.kommune.no.