NM-gull til Oscar i klasse 3STD!

Filosofi

Vinneressayet til Oscar har tittelen "Moderniteten". Oscar drøfter innsiktsfullt og kritisk vitenskapen, vår tro på fornuft, framskritt og frihet fra Thomas Hobbes til Donald Trump.