Har du behov for å snakke med rådgiver?

Foss front

Vg1 kan kontakte Siri Willumsen Dalene på telefon 92432949

Vg2 kan kontakte Anne-Katrine Redse Bratfos på telefon 92436053

Vg3 kan kontakte Gunhild Jørem på telefon 47654478