Hovedseksjon

Frist for å søke om fratrekk av fravær.

Ma. 15.5.

Dette gjelder fratrekk av opptil 10 skoledager ved kronisk sykdom, religiøse helligdager, obligatorisk kjøreopplæring o.l. Dersom du har spørsmål om dette, ta kontakt med din kontaktlærer. Det er kun dokumentert fravær og dagsfravær som kan fratrekkes.