Hovedseksjon

Frist for å dokumentere fravær.

Fr. 26.5.

Dersom du har udokumentert fravær, må det nå innhentes dokumentasjon og leveres til kontaktlærer, slik at det ikke telles på fraværsprosenten. Minner om at alt fravær kommer på vitnemålet, både dokumentert og udokumentert fravær.