Hovedseksjon

Informasjonsmøte om forsert løp skoleåret 2023-24

Lærer og elev

Velkommen til foresattmøte via Teams torsdag 8. juni kl. 18.00.

Dette er powerpoint-presentasjonen vi skal vise: Foresattmøte.pdf 

Her er link til Teams møtet som starter 8. juni kl. 18.00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhjODc2N2QtODlhYy00ZGIxLWEzOWItY2VhNWUxYTc3Y2Iz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2C%22Oid%22%3A%222ebeb470-ff33-4153-be12-085c7e353a55%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a