Hovedseksjon

Åpen skole 2024

En gruppe mennesker på en scene

Foss videregående skole inviterer alle tiendeklassinger og foresatte til åpen skole. Møt skolens elever og lærere, opplev stemningen og få informasjon om fagtilbudet innenfor de to studieprogrammene skolen tilbyr; studiespesialisering og musikk. Hver hel og halv time er det orienteringsmøte. Det blir også informasjon om enkeltfag, musikalske opplevelser og demonstrasjonsundervisning på spesialrommene. Elevguider viser deg rundt på våre to bygg, Øvre og Nedre Foss, og ungdomsbedrifter ved Foss serverer gratis, velsmakende mat.

Datoer:

Onsdag 24.januar kl.18.00.- 21.00.

Torsdag 1.februar kl.15.00.- 18.00.

Velkommen til oss på Foss!

en gruppe mennesker som står rundt et bord med bøker og en eske