Strategisk plan

Foss videregående skole

Foss videregående skole skal opprettholde sin posisjon hvor:

 • elevene møter undervisning av høy kvalitet
 • elevene møter et raust og ivaretakende skolesamfunn
 • elevene blir faglig utfordret og støttet

Dette oppnår vi gjennom:

- Kunnskap

 • Vi kjenner elevene
  • Skolens årshjul for elevoppfølging skal sikre ivaretakelse og læringsutbytte
 • Vi kjenner fagene:
  • Skolens personale kjenner nytt læreplanverk, jobber bevisst med god vurderingspraksis og trener elevene på aktuelle eksamensformer.
 • Vi kjenner oppdraget
  • Fullføre og bestå er skolens primæroppgave

- Kompetanse:

 • Gjennom rekruttering og fagsamarbeid sikrer vi at personalet fortsetter å ha høy fag- og undervisningskompetanse

- Organisasjon:

 • Hele skolen danner "laget rundt eleven", og samarbeider om læring og elevivaretakelse
 • Med en skole i vekst fortsetter arbeidet med å finne hensiktsmessige arbeidsformer

- Kultur:

 • Vi finner løsninger sammen og vet at det aldri er nok å være god alene.
  • Systematisk fagsamarbeid og deling av læringsressurser og undervisningsopplegg er en naturlig del av skolens pedagogiske drift
  • Læring, utvikling og samarbeid om elevens læringsutbytte skjer i et profesjonsfellesskap
  • Skolen legger til rette for identitetsskapende og fellesskapsbyggende aktiviteter

Strategisk plan

Foss videregående skole skal opprettholde sin posisjon hvor:

 • elevene møter undervisning av høy kvalitet
 • elevene møter et raust og ivaretakende skolesamfunn
 • elevene blir faglig utfordret og støttet