Velkommen til møter for foresatte i vg1 og vg2!

Foss skole

Foss videregående skole ønsker foreldre og foresatte velkomne til foresattmøte. Møtene for vg1 blir holdt tirsdag 23. november, mens møtene for vg2 holdes onsdag 24. november. På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om fagvalg. I tillegg blir det møter klassevis samt mulighet for samtaler med faglærere.

Vi ber en foresatt møte per elev.
For påmelding: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVXC0vi4z_1NBvhIIXH41OlVURFBFWDIyWkxaTEVXVUlFS1VEOTdYSkRNUC4u

 

Detaljert informasjon om møtene finner du her: Foredremøtene

 

Velkommen!