Hovedseksjon

Velkommen til møte for foreldre og foresatte vg1 onsdag 23. november

Foss vgs

På grunn av begrenset romkapasitet ber vi om at en foresatt møter for hver ungdom.

 

Foresatte som ønsker en samtale om sitt barn med kontaktlærer, er velkomne til å ta kontakt med kontaktlærer for å gjøre avtale om en samtale. Vi oppfordrer elevene til å være med på disse samtalene. Disse samtalene kan gjerne bli lagt til et annet tidspunkt eller gjennomføres på Teams. Selve kveldsarrangementet 23. november er imidlertid beregnet foreldre og foresatte. 

 

Onsdag 23. november blir det klassevise samlinger, felles informasjon om fagvalg samt mulighet til korte samtaler med faglærere. Ledelse og rådgivere er til stede og kan svare på spørsmål.

 

Klasser

Fellesinformasjon på Ninas sal, 4. etasje

I klasserommet med kontaktlærer (se egen plan)

Faglærere, ledelse og rådgivere er tilgjengelige for samtaler/spørsmål

1ME og 1MF

17:00

18:00

19:00-20:45

1ABCD

18:00

17:00

19:00-20:45

1GHIJ

19:00

18:00

19:00-20:45

 

 

Romplan, i klasserommet med kontaktlærer:

1ME

C308

18:00-19:00

Ida Bergan og Anne Flaen Anvik

1MF

C310

18:00-19:00

Christine Forland og Gunnar K. Petersen-Øverleir

1STA

C308

17:00-18:00

Mats Amundsen

1STB

C310

17:00-18:00

Daniel Angler

1STC

C312

17:00-18:00

Ingrid Dalgeir

1STD

C311

17:00-18:00

Dyril Melberg-Snøfugl

1STG

C311

18:00-19:00

June Olsen

1STH

C312

18:00-19:00

Vilde Hyggen Rosland

1STI

C214

18:00-19:00

Hanne Berg

1STJ

C215

18:00-19:00

Anne Stølen