Undervisning uke 36

Coronavirus

Status smitte

Selv om det er mange elever i vg1 og vg2 som har blitt smittet av korona siden skolestart, er det heldigvis få elever som har fått påvist smitte de siste dagene. Husk at du må gi kontaktlærer beskjed med det samme om du får påvist koronasmitte ved selvtest eller ordinær test!

Oppmøte for alle friske elever neste uke, selvtesting mandag, onsdag og fredag

Skolen er i daglig kontakt med bydelsoverlegen. Bydelsoverlegen har gitt klarsignal for at alle trinn kan møte på skolen mandag 6. september,  men at vi gjennomfører selvtesting av alle elever mandag, onsdag og fredag. Vi vil derfor sette ut poser med selvtester i alle klasserom før mandags morgen. Faglærer deler ut en konvolutt til hver elev. Elevene tester seg selv (enten i klasserommet eller et annet sted). Om en elev avlegger en positiv test, må eleven forlate skolen og faglærer gi beskjed videre til trinnleder. Elevene tar den andre testen før skoledagens start på onsdag.  Det vil bli gjennomført testing på skolene i ukene framover.

Organiseringen av undervisningen

For vg1 og vg2

En del elever vil være fraværende kommende uke grunnet korona. Flest av disse elevene er på Vg1 og Vg2. Derfor legger vi kommende uke opp til at hver faglærer som har undervisning på Vg1 og Vg2, finner en hensiktsmessig undervisningsmetode med tanke på sitt fag og antall elever som er til stede fysisk.  Det skal være et godt undervisningsopplegg som også elever som sitter hjemme, kan følge. Faglærer lager imidlertid kun ett undervisningsopplegg og ikke dobbelt opp. Faglærer er i sitt klasserom uansett undervisningsmetode. I grupper der mange elever er hjemme, kan det være hensiktsmessig at all undervisning gjennomføres på Teams, med muligheter for at elevene kan følge undervisningen i klasserommet.

For vg3 fortsetter vi med ordinær undervisning i klasserommet.

For elever som følger undervisning på kveldskurs eller forsert løp, er det vanlig undervisning.

Vaksinasjon

I løpet av kort tid vil det bli tilbud om vaksinasjon av elever på skolen. Inntil dette tilbudet er på plass, kan elever få koronavaksine i sin egen bydel. Les mer om koronavaksine i Oslo kommune

Ta kontakt med meg dersom noen har spørsmål til dette!

Beste hilsen Elisabeth Ringdal, fung. rektor Foss videregående skole