Rødt nivå fra mandag 19. april!

Hold avstand

Vi gleder oss til å se dere igjen her på skolen.

Vi har den samme ordningen som vi hadde før påske; A-kohortene på skolen mandag, onsdag og fredag i A-ukene, B-kohorten på skolen mandag, onsdag og fredag i B-ukene. Vi har foretatt endringer i kohortene - de nye kohortlistene er lagt ut på Teams.

Vi vil ha forsterkede smitteverntiltak. Det er svært viktig at smittevernsregler overholdes slik at vi unngår smittespredning og karantenesituasjoner.

Vel møtt!