FORSERT LØP

Foss videregående skole

Hva er forsert løp?
Som ungdomsskoleelev kan du ta fag på videregående. Foss vgs. tilbyr elever fra Fagerborg, Nordberg, Sagene, Bjølsen, Frydenberg, Sofienberg, Engebråten, Nordpolen og Morellbakken skole å ta matematikk 1T eller engelsk Vg1. 

Hvem passer forsert løp for?
Tilbudet er for deg som ønsker større utfordringer i matematikk og engelsk. Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert og ha høy faglig interesse.

Hvordan foregår undervisningen?
Tilbudet får du gjennom faglærer/rådgiver ved din ungdomsskole.
Det er undervisning to økter per uke (i egne grupper med fast lærer):
o Tirsdager 14.00 – 16.00
o Onsdager 14.00 – 16.00
Første undervisningsdag:
Tirsdag 25.august, oppmøte i inngang B kl. 1400. Faglærer vil komme å ta deg imot.

Hvilke muligheter gir forseringen?
Du kan fortsette forseringen i Vg1 ved å ta matematikk R1 og internasjonale engelsk.
Deretter kan du forsere videre i Vg2.
Samtidig vil du få føling med videregående allerede på ungdomsskolen.

Foss vgs har gode tradisjoner for forsert løp.
Mange elever har fullført og bestått med gode faglige resultater. Vi har verdifull innsikt i hva det vil innebære i å forsere, og vi har dyktige og erfarne lærere som legger opp gode løp for elevene.


Det blir et orienteringsmøte om forsert løp i matematikk og engelsk torsdag 4. juni kl. 18.00 – 19.00 via teams.

Klikk på lenken under:

orienteringsmøte til forsert løp

Elever, foresatte og representanter fra ungdomsskolene er hjertelig velkommen.