Ny e-post og postadresse

Foss videregående skole

Fra og med 11. september 2018 får skolen vår ny e-postadresse og ny postadresse: 
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
 
Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
 
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
 
Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene.