Meningokokkvaksinasjon på Foss vgs

Foss høst

Vaksinen er gratis for avgangselever. Andre elever som ønsker vaksinen kan ta kontakt med smittevernkontoret i sin bydel.

For mer informasjon om vaksinen:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/