Internasjonal dag på Foss

LiPix

Årets OD-komité gjorde en flott jobb med å tilrettelegge og forberede en variert og innholdsrik internasjonal dag. Aktivitetene som ble arrangert skulle vekke engasjement og lærdom rundt hva pengene til OD-dagen skal gå til i 2020.