Invitasjon til foreldremøter vg1

Foss skole

Kjære alle foreldre og foresatte til elever i vg1!

Vi har gleden av å invitere dere til foreldremøter mandag 27. september og tirsdag 28. september (se egen oversikt herunder for hvilket tidspunkt og sted for den enkelte klasse):

Felles invitasjon til foreldremøter 27. og 28. september 2021

På møtet vil kontaktlærer informere om oppstarten, skolehverdagen og skolefagene. I tillegg vil en av faglærerne, en rådgiver og en fra ledelsen presentere seg og være tilgjengelige for samtaler.

Hvis du som foresatt ønsker å formidle informasjon om ditt barn som kan være nyttig for skolen, er det fint om du tar kontakt med kontaktlæreren på e-post i forkant av møtet. Ved behov tar kontaktlærer og/eller rådgiver gjerne et møte med elev og foresatte. Senere i skoleåret blir det muligheter for samtaler både med kontaktlærer og andre faglærere om elevens faglige utvikling.

Av hensyn til smittevern ber vi om at det kun møter én foresatt per elev og at dere melder dere på via dette skjemaet: https://forms.office.com/r/kaA6t4yWE8
Du kan også bruke denne QR-koden for å komme inn på skjemaet:

QR-kode