FOSSPIRASJON 2017

Dørum foredrag

Elevene fikk et bakteppe om norsk økonomi sin utvikling de siste 30 år. Spesielt i forhold til hvordan økonomien og oljeinntektene påvirker arbeidsmarkedet og kjøpekraften. Budskapet var: Ta høyere utdanning, følg hjertet og vær forberedt på et arbeidsliv som krever at du er fleksibel og tilpasningsdyktig.