Fosselever på tur til Italia

Realfagselever i Italia

Via et Erasmus+ prosjekt samarbeider realfagslærere og elever ved Foss vgs med tre andre land om undervisning i særlig biologi og teknologi. Landene er Italia, Latvia og Tyskland. Elevene bodde hos vertsfamilier i Italia og elevene dro på utflukter til Cento, Firenze, Trento, Venezia og Bologna. I løpet av en skoleuke gjorde elevene flere spennende forsøk i biologi og jobbet i tillegg med programmering av 3D-printer.