FOSS ELEVER VANT DIGITAL ERASMUS INNOVATION CAMP!

Innovation Camp App - logo

Foss ved entreprenørskapslærer Eline Hjelle, leder et Erasmusprosjekt i entreprenørskap sammen med Italia, Latvia og Sverige. I prosjektet skal det arrangeres InnovationCamp og entreprenørskapsaktiviteter i hvert av de fire landene. I prosjektet er det også utviklet en Innovation Camp App som nå skal tas i bruk av Ungt Entreprenørskap i hele Europa.

Besøket i Italia våren 2020 ble avlyst, men nå i vår ble det endelig arrangert en digital Innovation Camp 22. - 24. mars og Italia var vertskap. For første gang ble den nye Appen brukt for å avholde en internasjonal Innovation Camp, og den italienske juryen kåret det norske Foss-laget til vinner av konkurransen!

Oppgaven gitt av en italiensk bedrift, var å lage et konsept for mest mulig smittevernsvennlig transport og på det norske vinnerlaget var: Kester Hermansen-Hvattum (3F), Stella Braathen-Reif (2G), Elias Ottersen (2B), Henrik Haugstøyl og Marius Kiplesund (2C).