FOSS DELTAR I ERASMUS +

Erasmusprosjektet

Prosjektet ønsker å fremme realfag gjennom forskning, kommunikasjon og oppdagelser. Elevene som deltar fra Norge skal besøke skoler i Italia og Latvia, mens Foss videregående skole skal ta imot elever fra Polen og Tyskland.

I september 2017 var lærerne Victoria T. Holck og Åse A. Pedersen i Tyskland for å treffe lærere fra de andre skolene og planlegge prosjektet videre. Prosjektet vil gå over to år, og avsluttes våren 2019.