Hovedseksjon

Foreldremøter i vg1

Foss vgs

Foss videregående skole inviterer foreldre og foresatte til møter. I tillegg til møte med kontaktlærer i klasserommet, vil det bli gitt en kort, felles orientering, samt mulighet for korte samtaler med faglærere, rådgivere og ledelse. Hvis du som foresatt ønsker å formidle informasjon om ditt barn som kan være nyttig for skolen, er det fint om du tar kontakt med kontaktlærer på e-post i forkant av møtet. Instrumentlærere vil ikke være til stede på dette møtet, men kan kontaktes på e-post for avtale om kort samtale på telefon eller Teams.

 

Møtene følger planen under:

Klasse 1ME og 1MF (musikk) mandag 26. september klokka 17:30. Oppmøte i Ninas sal (fjerde etasje, oppgang B) på Foss videregående skole, Steenstrups gate 20.
Klasse 1sta, 1stb, 1stc og 1std tirsdag 27. september kl 17.30. Oppmøte i Ninas sal (fjerde etasje, oppgang B) på Foss videregående skole, Steenstrups gate 20.
Klasse 1stg, 1sth, 1sti og 1stj tirsdag 27. september kl. 17.30. Oppmøte i klasserom Foss videregående skole, Steenstrups gate 20.
 

Velkommen!