23. november: Digitale foreldremøter for vg1 og vg2

Foss skole

På møtene blir det gitt informasjon om fagvalg samt plan for undervisningen fremover. Foresatte som ønsker det, er velkomne til å ta direkte kontakt med kontaktlærer eller faglærer for å gjøre avtale om en samtale. Kontaktinformasjonen til lærere finnes på skolens nettside. Lenke til foreldremøtene finner du under.

 

Vg1 ST: kl. 18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU4ZThmY2EtYzUzNi00OTViLThiNjAtOWNiNGMwYTFhODZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%22aa093059-dad5-4935-bdde-be08bb674cea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Vg1 musikk: kl. 18.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk3MGJhMGUtZTAyOC00MDY1LTgxMjItNmY4NjE4MzdjMDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%22aa093059-dad5-4935-bdde-be08bb674cea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Vg2 ST: 19.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc4YzI1MzItN2ZhNS00NTk4LTg3OWMtMDEzZWU1MjBlZWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%22aa093059-dad5-4935-bdde-be08bb674cea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Vg2 musikk: kl. 19.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ5ZDFlOWYtNjg1NC00N2MwLTkxNTgtMjEwZTc2MDJjYmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%22aa093059-dad5-4935-bdde-be08bb674cea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

 

Vel møtt!