Aktuell informasjon om korona

Illustrasjon

Skolen følger råd og instrukser fra Utdanningsetaten og smittesporingsteam i bydelen.

 

Vi tilbyr selvtesting istedenfor smittekarantene for elevene.

Informasjon om testing og karantene finner du her: Informasjon om koronatiltak i skolen

Informasjon om karanteneregler: Karantenesjekken

Informasjon om massetesing på videregående: Massetesting

Ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål.