7 Fosselever på Erasmus og entreprenørskapsbesøk i Sverige

Erasmus

Foss vgs. v/lærer Eline Hjelle leder et stort 2-års Erasmus+ entreprenørskapsprosjekt med tilsammen 100 deltagere fra Norge, Sverige, Latvia og Italia. Deltagerne skal ha en Innovasjonscamp i hvert av de 4 landene: https://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende-opplaering/Innovasjonscamp

Parallellt med de 4 møtene utvikles det en Innovasjonscamp App som bygger på erfaringer fra campene.

Besøket i Sverige, inneholdt mange ulike aktiviteter: elevene laget europeisk CV, hadde leksjoner om FNs bærekraftsmål, om prosjektarbeide, om App-arbeide og fikk omvisning på Lillerud Gård.

På den 2-dagers Innovasjonscampen arbeidet elevene på engelsk i internasjonale grupper for å løse denne Bærekraftsoppgaven fra Lantbrukarnas Riksförbund:

Your task is to develop a produkct or service that has the characteristics of reducing the negative climate effect or of improving the climate effect within farmestry, forestry or aquaculture. Your should also reflect on the profability of your product or service.

Det var mange spennende løsninger fra lagene: algeproduksjon, ulike systemer for bevaring av regnvann, omdanning av plast til brensel og dyrking av mat i høydemoduler.

Neste treff for entreprenørskapselever fra Foss er i Riga, Latvia høsten 2019.