Hovedseksjon

Skolestart

Ma. 16.8.

Skolestart for de ulike trinnene:

Vg2 kl. 09.00

Vg3 kl. 10.00

Vg1 kl. 11.00