Hovedseksjon

Klagefrist for standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2. NB! Frist fram til kl. 12:00!

Fr. 23.6.

Klage må leveres ved fysisk oppmøte i resepsjonen på øvre Foss med begrunnelse og underskrift. Klager uten underskrift eller levert på annen måte vil ikke bli videre behandlet. Årsaken til at det er strengt med underskrift av klage, er at man ikke har videre klagerett dersom man går ned i karakter.