Strategisk plan 2018

Foss vgs

1. Elevene på Foss vgs oppnår høy, faglig kompetanse som kommer til uttrykk i gode resultater.

Disse resultatene brukes som indikatorer på måloppnåelse: (Utvalgte fagkarakterer + fullført og bestått, settes inn senere)

For å oppnå dette målet, lages det en handlingsplan med forpliktende aktiviteter knyttet til

- Skriving

- Kildebruk

- Lese- og læringsstrategier

- Digitale ferdigheter

2. Elevene på Foss vgs opplever opplæringen som relevant

Disse resultatene brukes som indikatorer på måloppnåelse: (Indikatorer i Elevundersøkelsen, settes inn senere)

For å oppnå dette målet, lages det planer i det enkelte fag som sikrer at opplæringen

- Tar utgangspunkt i det elevene kan og kjenner fra tidligere

- Knyttes til reelle problemstillinger og utfordringer utenfor skolen

- Peker fram mot studier og yrkesliv

Strategisk plan 2018 - Last ned >>