Om våre satsingsområder

Elever i fossrevyen  2015

Foss videregående skole tilbyr studiespesialisering og musikk/dans/drama med fordypning i musikk.

Som elev kan du velge fag fra flere programområder. Skolen hjelper deg til en fagkombinasjon som kvalifiserer deg til det du vil studere etter videregående skole. Alle realfag, samfunnsfag og språkfag tilbys til høyeste nivå.

Undervisning og læring er fellesskap, og vi gir deg faglige utfordringer og resultater i et trygt miljø.
Skolen vektlegger skriftlige og muntlige ferdigheter. Dette gir deg et godt utgangspunkt for videre studier. Vi har meget gode eksamensresultater både skriftlig og muntlig.

Tidligere elev, Maren Haukaas Myhre, vg3 musikk 2015:"Det beste med å gå på Foss er det unike samholdet vi fikk gjennom felles interesser og gode opplevel­ser. På Foss er det alltid noe som skjer. Foss har et sterkt faglig miljø med gode lærere og et godt fagtil­bud. Det betydde mye for meg at jeg fikk mulighet til å kombinere musikklinja med realfag. Nå stu­derer jeg medisin ved universitetet i Bergen."